2%Pomôžte žilinskej športovej infraštruktúre a darujte nám 2% za dane v roku 2023

Podporiť činnosť našej nadácie môžete darovaním 2% dane. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na rozvoj športovej infraštruktúry v Žiline v rámci Žilinskej komunitnej nadácie. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii:
Obchodné meno/názov: Žilinská komunitná nadácia
Právna forma: nadácia
IČO: 42218659
Adresa/sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


2% Z DANE POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2022 – Žilinská komunitná nadácia.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:
  Obchodné meno/názov: Žilinská komunitná nadácia
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42218659
  Adresa/sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Vyhlásenie online: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane online: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.502.html

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • POZOR – IČO v tlačive Vyhlásenie musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať, tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

2% Z DANE POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023:

 1. Zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023 si vyberte si jedného prijímateľa – Žilinská komunitná nadácia, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že ste si vybrali Žilinskú komunitnú nadáciu:
  Obchodné meno/názov: Žilinská komunitná nadácia
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42218659
  Adresa/sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Daňové priznanie typu A online https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.545.html

Daňové priznanie typu B online https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html

2% Z DANE POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2022:

 1. Zo zoznamu prijímateľov na rok 2023 si vyberte jedného prijímateľa – Žilinská komunitná nadácia. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať Žilinskej komunitnej nadácii:
  Obchodné meno/názov: Žilinská komunitná nadácia
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42218659
  Adresa/sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Daňové priznanie právnických osôb online https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.547.html

Zdroj: http://rozhodni.sk/

TLAČIVÁ

Zdroj: http://rozhodni.sk/