O násMyšlienka na vznik Žilinskej komunitnej nadácie (ŽKN) prišla pri aktualizácii financovania športu v meste Žilina, kde vznikol tzv. 4 pilier, tvorený z nevyčerpaných financií v športových dotáciách a rovnako aj nástroj pre prijímanie prípadných finančných darov a 2 % z daní pre rozvoj športu v meste. Nadácia bola založená na základoch pôvodnej Nadácie žilinský lesopark, ktorá vznikla uznesením mestského zastupiteľstva 19. septembra 2011. Koncom roka 2020 poslanci mestského zastupiteľstva uznesením 259/2020 schválili zámer transformácie Nadácie žilinský lesopark na Žilinskú komunitnú nadáciu. Prvé zasadnutie ŽKN sa konalo 1. marca 2021.

Hlavným poslaním nadácie je podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v meste Žilina. Medzi ďalšie priority patrí podpora organizácie mimoriadnych športových podujatí a mimoriadne úspešných športovcov . Po športe je druhým hlavným pilierom podpora školstva, hlavne v podobe formálneho a neformálneho vzdelávania.

Hlavné priority:

 • šport
 • školstvo

Ostatné priority:

 • oblasti kultúry, inovácií, mobility a pod. kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu
 • mládeže
 • urbanizmu, architektúry a verejného priestoru
 • komunitnej práce
 • regionálneho rozvoja
 • životného prostredia, jeho ochrana a tvorba
 • sociálnej oblasti
 • inovácií
 • mobility
 • začlenenia menšín
 • ochrany ľudských práv
 • vedy a výskumu