Správna radaPredseda: Mgr. Vladimír Randa

Členovia:

  • PaedDr. Ľudmila Chodelková
  • Ing. František Talapka
  • Ondrej Šoška
  • MUDr. Igor Habánik

Správca: Mgr. Matej Franek