Správna radaPredseda: Ondrej Šoška

Členovia:

  • PaedDr. Ľudmila Chodelková
  • Karol Čepec
  • Mgr. Zuzana Balogová
  • Mgr. Dominik Hriník
  • Ing. Peter Čerňan

Správca: Mgr. Matej Franek