O nás

Hlavným poslaním nadácie je podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v meste Žilina. Medzi ďalšie priority patrí podpora organizácie mimoriadnych športových podujatí a mimoriadne úspešných športovcov . Po športe je druhým hlavným pilierom podpora školstva, hlavne v podobe formálneho a neformálneho vzdelávania.