Realizácia ochranných sietí

Žilinská komunitná nadácia v priebehu marca úspešne dokončila realizáciu ochranných sietí na ihriskách v meste Žilina.

Konkrétne ide o lokality:

  • Solinky, ihrisko Smreková ulica
  • Hliny, ihrisko Hlinská ulica, za hotelom Galileo
  • Vlčince 4, ihrisko Ulica Eduarda Nécseya
  • Vlčince, ihrisko medzi ulicami Terezy Vansovej a Obchodnou
  • Hájik, ihrisko Jedlíkova ulica